Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid/invaliditeit: het standpunt van artsen en werkgevers

Het RIZIV heeft aan de Koning Boudewijnstichting de opdracht gegeven om een dialoog op te starten tussen vertegenwoordigers van werkgevers enerzijds en van artsen anderzijds. Deze uitwisselingsmomenten streefden naar een scherper zicht op de drempels en hefbomen voor de professionele re-integratie van langdurig zieke werknemers en op de specifieke verantwoordelijkheid van de diverse betrokkenen in deze materie. 

 

Meer informatie kan u terugvinden op de website van de Koning Boudewijn Stichting.

Last updated: november 26th, 2017 by Patrick.Verschueren