Welkom bij KBVR

Dit is de officiële Webpagina van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR).
Dit deel van de KBVR site richt zich tot patiënten en wordt zo goed mogelijk wetenschappelijk samengesteld en gecontroleerd door Reuma professionals. In geen geval worden hier publiciteit of commerciële berichten gegeven. Deze site wordt uitsluitend gefinancierd door de KBVR. Het patiëntendeel van deze website wordt alleen door de KBVR opgericht en onderhouden, zonder enige andere geldelijke steun.

De opgenomen teksten zijn louter informatief. In geen enkel geval vervangen zij het deskundig advies van een erkende reumatoloog.

De op de KBVR site verstrekte informatie is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie die tussen een patiënt/site bezoeker en zijn/haar arts bestaat.
De KBVR is een tweetalige vereniging. De webpagina's bestaan in in het nederlands en in het frans, doch zijn geen exacte vertaling van mekaar. U kan dus ook bijkomende informatie vinden op onze franstalige pagina's.

De nederlandstalige redactie van deze site staat onder de leiding van Prof Dr Patrick Verschueren (webmaster NL) en de franstalige redactie onder de leiding van Dr Jean-Pierre Brasseur (webmaster FR), beiden zijn reumatoloog. De vzw KBVR kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele inhoudelijke fouten.
Wenst U te reageren, dan kan U dit doen via de contactmodule van de website. U kunt in functie van de aard van de vraag hetzij het secretariaat, hetzij de webmasters contacteren. Persoonlijke vragen kunnen echter niet worden beantwoord.
Gebruik, op welke manier dan ook, van ons logo en van onze teksten is strikt verboden zonder de toelating van de voorzitter van KBVR.
 


Privacyverklaring
De Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR) eerbiedigt en beschermt uw privéleven.
De gegevens welke u ons overmaakt per telefoon, fax, post, mail of bij inschrijving in een databestand zullen confidentieel behandeld worden en in overeenstemming met de Belgische privacywetgeving van 8/12/1992 en de wetswijziging van 11/12/1998.
Het ligt niet in de bedoeling van de KBVR het bezoekers van de site in een databestand te registreren. Mocht dit zich toch voordoen, zal dit enkel anoniem gebeuren, met de bedoeling statistieken aan te leggen en u zo beter te informeren. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden overgemaakt. Zij zijn enkel toegankelijk voor de redacteurs van de site, het secretariaat van de KBVR en gemandateerde leden van de KBVR. Voornoemde personen zijn gebonden aan deontologische regels en aan voornoemde wettelijke bepalingen. Op dit moment gebruiken we Google Analytics om het publiek van de website te analyseren en voor het verbeteren van onze inhoud. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld door Google Analytics. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics, volg de volgende link(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).
In geval een electronisch discussieforum zou worden geopend, verklaart u zich akkoord, door het feit dat u er aan deelneemt dat uw naam, voornaam en Email adres aan derden wordt meegedeeld.
Het plaatsen van “cookies” op uw computer wordt niet voorzien, maar kan niet worden uitgesloten.
De KBVR beschikt over een beveiligde server en doet al het nodige om intrusie door onbevoegden onmogelijk te maken.
De site van de KBVR bevat verwijzingen naar andere sites. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid op vlak van inhoud of privacybeleid voor deze sites nemen.
Voor vragen betreffende ons privacybeleid, gelieve u te wenden tot de adressen vermeld in de rubriek “Contacten”.
 


Copyright © 2001-2009 KBVR vzw. Alle rechten voorbehouden.
 

Last updated: februari 21st, 2016 by Patrick.Verschueren