Roken vermindert de kans op een goede respons op behandeling bij reumatoide artritis

In het januari nummer van het toonaangevende blad Arthritis and Rheumatism wordt melding gemaakt van de resultaten van een Zweeds register.

Rokers hebben in vergelijking met patienten die nooit hebben gerookt een verminderde kans op een goede respons, zowel op klassieke antireumatica als op anti-TNF therapie.

De kans op een goed therapeutisch effect bij patienten die vroeger hebben gerookt verschilt dan weer niet van deze bij niet rokers. 

Vroeger was reeds aangetoond dat roken het risico op het ontwikkelen van reumatoide artritis verhoogt bij personen met een specifieke genetische achtergrond.

Last updated: februari 4th, 2011 by admin