Reumatologie

In deze rubriek wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste reumatische aandoeningen

Meer dan 10 % van de patiënten die zich melden op het spreekuur van de huisarts, doen dit wegens reumatische klachten. Meestal gaat het om pijn ter hoogte van een of meerdere gewrichten, stramheid of bewegingsmoeilijkheden. In de volksmond spreekt men van reuma; Dat is een veel gebruikte maar weinig begrepen term.

Eigenlijk gaat het om een verzamelnaam voor allerlei aandoeningen van het bewegingsapparaat (gewrichten, spieren, pezen en skelet).

Er is nauwelijks een groep aandoeningen die frequenter voorkomt dan reumatische ziekten. Nagenoeg iedereen wordt ooit met reumaklachten geconfronteerd. Zowel vrouwen als mannen kunnen er het slachtoffer van zijn (hoewel sommige vormen van reuma vooral bij vrouwen en andere vooral bij mannen voorkomen).

Dat reuma een kwaal van oudere personen zou zijn, is onjuist. Reuma komt ook voor bij kinderen, adolescenten en jonge volwassenen.
Reumatische aandoeningen vormen één van de belangrijkste gezondheidsproblemen in de Westerse wereld. Ze liggen aan de basis van heel wat werkonbekwaamheid, veroorzaken bij de betrokkenen heel veel ongemak en zelfs invaliditeit, leiden in hun geheel tot belangrijke economische verliezen en nopen de maatschappij tot het bijpassen van vaak hoog oplopende verzorgingskosten.

Reumatische aandoeningen worden ingedeeld in vormen van slijtagereuma (artrose) en ontstekingsreuma (artritis).
Artrose is een verlies van gewrichtskraakbeen, dat een soort van binnenbekleding vormt voor elk gewricht. Dat veroorzaakt pijn bij gebruik en belasting van het gewricht in kwestie.
Artritis daarentegen is een ontstekingsziekte die vaak ernstiger verloopt en ook in rust hevige pijnen teweegbrengt. Er zijn heel wat vormen van chronische artritis bekend.

In de verschillende hoofdstukken wordt hier nader op ingegaan.

Last updated: april 15th, 2011 by JeanPierre.Brasseur