Geschiedenis van de reumatologie in België

Het boek “Geschiedenis van de reumatologie in België/Histoire de la rhumatologie en Belgique”, geschreven door onze voormalige voorzitter Robert François is eind september verschenen.

Het kan op het secretariaat van de KBVR besteld worden, tegen de prijs van 25 Euro + 7 Euro voor verzendkosten.

 

Het boek bestaat bestaat uit twee delen.

In het eerste deel, gaat de auteur op zoek naar alle medische geschriften over reumatische aandoeningen, in de Belgische provincies gepubliceerd van de 16de  tot het begin van de 20ste  eeuw. Zo tracht hij te weten te komen wat de Belgische artsen in die tijd over reuma wisten.

Het tweede deel beschrijft de stichting en de evolutie van de Belgische Liga voor reumabestrijding. De stichting gebeurde in 1926, de eerste algemene vergadering in 1927, en snel werden reumacentra opgericht. De werking tot de tweede Wereldoorlog en de moedige houding van zes reumatologen tijdens de oorlog worden beschreven. De herleving van de Liga na de oorlog komt dan aan bod. De beroepsvereniging (Vereniging van de Belgische reumatologen) ontstaat in 1954 en geleidelijk wordt reumatologie als een aparte specialiteit erkend. In 1966 wordt de Liga omgevormd tot Belgische Vereniging voor Reumatologie (BVR) en in 1976 tot Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR). Alle gewezen voorzitters krijgen hun foto en een korte biografische nota. De activiteiten van de (K)BVR worden opgesomd. De eerste leerstoel in reumatologie dateert van 1950, maar het zal een twintigtal jaren duren vooraleer alle universiteiten een volwaardig onderwijs in dat vak bieden. Geleidelijk komt er ook een gestructureerde opleiding voor reumatologen. Eind 1954 wordt door de reumatologen een sociale liga gesticht, het Nationaal Werk voor Reumabestrijding, om de belangen van de patiënten te behartigen; maar vanaf 1981 nemen de patiënten zelf hun problemen in handen via zelfhulpgroepen. Ook Barie en het Patient partners program worden vermeld.

Een tabel geeft de samenstelling weer van de opeenvolgende raden van bestuur. Alle belangrijke officiële stukken omtrent reumatologie uit het Belgisch staatsblad komen in de bibliografie voor.

Het boek wordt door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie uitgegeven. Het is tweetalig, met 128 bladzijden in het Nederlands en evenveel in het Frans. Het bevat 80 kleurenfoto’s. ISBN 978 90 8177 9203.

Last updated: oktober 10th, 2011 by Patrick.Verschueren